Groene Energie ABC

A.In Nederland is veel aardgas te vinden bij Slochteren. Bij de verbranding van aardgas komt CO²vrij, wat slecht is voor het milieu. Bij de verbranding van groen gasdaarentegenwordt de vrijgekomen CO2 gecompenseerd door de bescherming en aanplant van bossen.
B. Besparen op energie kan op vele manieren. Zo kunt u de thermostaat lager zetten en spaarlampen gebruiken, maar u kunt ook zelf energie opwekken d.m.v. zonnepanelen.
C. CO2 is de afkorting voor koolstofdioxide. Deze stof komt van nature in de atmosfeer voor, maar komt ook vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Teveel CO2 in de atmosfeer zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt, wat negatieve gevolgen voor het milieu met zich meedraagt. Minder CO2 uitstoot is dus wenselijk, groene energie is een van de manieren om het niveau van CO2 in de atmosfeer te doen verminderen.
D. Duurzame energie is energie die wordt gewonnen uit bronnen die oneindig zijn. Hierbij valt te denken aan zonne-energie, windenergie, waterenergie en biomassa. Deze duurzame energie is niet schadelijk voor het milieu en beschikbaar voor de toekomstige generaties.
E. Energiemarkt wordt bepaald door vele verschillende spelers. Op vele vergelijkingssites kan de consument de energieprijzen vergelijken.
F. Financiën. Groene energie hoeft niet meer te kosten dan grijze energie. Greenchoice levert scherpe prijzen en uitsluitend groene energie. Ook kan de consument subsidies aanvragen voor zonnepanelen.
G. Groene energie is energie opgewekt uit natuurlijk energiebronnen die oneindig zijn. Groene energie staat tegenover grijze energie. Groene energie belast het milieu niet. Steeds meer consumenten en bedrijven stappen over op groene energie.
H. Heffing. De Regulerende energiebelasting (REB) is een in 1996 in Nederland ingevoerde heffing op het gebruik van elektriciteit en aardgas.Deze belasting is ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel. Het doel van de REB is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren.
I. Innovatieis https://abogadopiqueras.es/reclamar-por-tarjetas-de-credito-revolving-banco-sabadell/ een belangrijke factor voor het succes van groene energie. Zonnepanelen en windturbines worden bijvoorbeeld steeds rendabeler.
J. Jaarafrekening. Uw jaarafrekening ontvangt u aan het einde van het jaar en geeft aan hoeveel energie u hebt verbruikt. Uw jaarafrekening kan beduidend lager zijn wanneer u overstapt op ONEforONE energie viaGreenchoice met korting.
K. Klimaatverdrag. Een klimaatverdrag heeft als doel om broeikasgassen te verminderen. Het Kyoto Protocol is een van de bekendste klimaatverdragen, helaas is dit verdrag niet ondertekend door alle landen met een beduidend grote CO2 uitstoot.
L. LED, Light Emitting Diode. De huidige LED-lamp geeft zo’n 50% van z’n opgenomen energie af in licht. Bij een spaarlamp of TL-Lamp is dit zo’n 35% en bij een gloeilamp slechts 10%. De rest wordt afgegeven in warmte aan de omgeving. LED lampen zijn beter voor het milieu, gaan langer mee, maar zijn nog relatief duur.
M. Marginaal. Veel mensen denken dat de opbrengst uit groene energie altijd marginaal blijft. De European Climate Foundation heeft echter berekend dat we in 2050 80% van onze energie uit duurzame bronnen kunnen halen: uit wind, water, en vooral zon.
N. Natuurstroom. Bij het opwekken van natuurstroom komt er geen CO2 vrij, dit is wel het geval bij grijze stroom en groene stroom. Natuurstroom wordt opgewekt uit water, zon en wind en is 100% groen en 100% duurzaam.
O. Opwekken van energie. Als consument kunt u zelfgroen energie opwekken met behulp van zonnepanelen, warmtepompen of kleine windmolens.
P. Privatisering. De helft van de consumenten is sinds de privatisering van de energiemarkt in 2004 al eens overgestapt van energieleverancier of contract. Een overstap van energieleverancier kan een huishouden een voordeel opleveren van enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar.
Q. Q, is het symbool voor elektrische lading en (als ?Q) voor warmtehoeveelheid.
R. Restwarmte is warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting.
S. Subsidies. U kunt subsidies aanvragen voor zonne-energie. Zonne-energie is duurzaam, het geven van subsidies kan het gebruik ervan stimuleren. Er zijn zowel landelijke als regionale subsidieregelingen voor zonne-energie.
T. Terugverdientijd van zonnepanelen is via verschillende sites te berekenen. Zonnepanelen vergen een investering, maar daarna ligt uw energieprijs voor de komende jaren lager en kan de winst snel oplopen t.o.v. grijze energie.
U. U-waarde. De U-waarde (vroeger de k-waarde) drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per 1 m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand (constructie) doorgelaten wordt. De waarde geeft de mate van isolatie van een wand aan: een hoge U-waarde betekent een slecht geïsoleerde wand.
V. Vergelijken van energieprijzen kan op vele sites. Groene energie is afhankelijk van de leverancier even duur als grijze energie of zelfs goedkoper.
W. Windparken dragen bij aan het totale aandeel groene energie in Nederland. In 2008 is het Nederlandse windvermogen met netto 468 MW toegenomen tot 2.216 MW, waarvan 228 MW op de Noordzee. In een gemiddeld windjaar wordt nu 5,2 miljard kWh geproduceerd. Dat is goed voor 4,5% van de totale stroombehoefte.